Over Stichting sociale dorpsteam Utrechtse Heuvelrug

De Stichting Sociale Dorpsteams Utrechtse Heuvelrug, oftewel het Dorpsteam, heeft in de gemeente Utrechtse Heuvelrug de taak om inwoners die vragen hebben op het gebied van zorg, welzijn, werk en inkomen te adviseren, te begeleiden of te ondersteunen. Om dit werk te doen heeft de Stichting verschillende medewerkers in dienst.

Veel inwoners hebben vragen op het gebied van zorg, welzijn, werk en inkomen. Deze vragen kunnen gaan over jeugdzorg, aanpassingen in huis, ouderenzorg, andere soorten van hulp en begeleiding of financiën. Een medewerker van het Dorpsteam gaat samen met de inwoner die een vraag heeft op zoek naar passende antwoorden. In veel gevallen zal het gaan om individuele oplossingen. De medewerker van het Dorpsteam trekt daarom een tijdje met een inwoner op om aan de hand van één of meerdere gesprekken te onderzoeken wat nodig is. Soms zijn oplossingen gemakkelijk te vinden, soms moet er goed doorgevraagd en onderzocht worden wat er nu precies aan de hand is om te komen tot wat nodig is. De medewerkers van het Dorpsteam zijn gespecialiseerd in deze vraagverheldering. In een Dorpsteam werken professionals met een diverse achtergrond. Sommigen hebben kennis en expertise van jeugdzorg, weer anderen van ouderenzorg of schuldenproblematiek. Ook zijn er specialisten aanwezig op het gebied van algemeen maatschappelijk werk, psychiatrie en WMO. Op deze manier is het Dorpsteam in staat om samen met de inwoners tot goede oplossingen te komen.

Een belangrijk onderdeel van het werk van de Stichting is het welzijnswerk. Binnen de Dorpsteams zijn hiervoor sociale makelaars en jongerenwerkers in dienst.

De sociale makelaars verbinden inwoners met bijvoorbeeld vrijwilligersorganisaties, spelen een rol in de verschillende Dorpsnetwerken en organiseren activiteiten zoals de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg of de Geldwijzermarkt.

De jongerenwerkers beheren en leidden de jongerencentra die in de grote dorpskernen gevestigd zijn (Amerongen, Doorn, Driebergen, Leersum, Maarn). Daarnaast hebben deze werkers een voorlichtende en preventiefunctie richting jongeren. De jongerenwerkers opereren daarom voor een deel ook op straat en op andere ontmoetingsplekken waar jongeren zijn.

In de dorpen Amerongen, Doorn, Driebergen, Leersum, Maarn en Maarsbergen zijn wekelijks open spreekuren. Kijk op www.samenopdeheuvelrug.nl voor meer informatie.