Over Welnúh Welzijn Utrechtse Heuvelrug

Op 27 februari 2009 zijn de Stichtingen Welzijn Utrechtse Heuvelrug en Welzijn Driebergen gefuseerd tot Welnúh. Deze nieuwe welzijnsstichting heeft de gehele Utrechtse Heuvelrug als werkgebied. De schaalvergroting biedt meer ruimte om op professionele wijze nieuwe initiatieven te starten en vergroot de mogelijkheid om kwaliteit en continuïteit te waarborgen. Bovendien kan de stichting haar vrijwilligers nog beter faciliteren.

De stichting wil door middel van haar activiteiten een bijdrage leveren aan het individuele en maatschappelijke welzijn van inwoners van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De stichting richt zich met haar activiteiten op alle leeftijds- en doelgroepen binnen de samenleving. Daarnaast is er speciale aandacht voor die personen, leeftijds- en/of doelgroepen, die door diverse factoren kwetsbaar zijn binnen de samenleving of zelfs de aansluiting met die lokale samenleving dreigen te verliezen of al verloren hebben.

Welnúh probeert om samenwerking, netwerkontwikkeling en intersectoraal beleid binnen het welzijnswerk, de dienstverlening en de zorgsector te bewerkstelligen of te bevorderen. Daarbinnen wil Welnúh het bindende element vormen. De activiteiten in dit werkprogramma zijn verdeeld naar de doelgroepen volwassenen, senioren, jongeren, en vrijwilligers(organisaties).

De stichting kiest ervoor werkzaam te zijn op het brede veld van welzijn, zorg en dienstverlening voor de gehele bevolking. Dit maakt het mogelijk interactie, cohesie en onderlinge samenwerking te bevorderen en in beheersmatige zin efficiency voordeel te behalen. De diensten en activiteiten worden in belangrijke mate uitgevoerd door vrijwilligers en ondersteund door gekwalificeerd personeel. Dat is noodzakelijk om de continuïteit van het werk te waarborgen. Soms vraagt een dienst om professionele uitvoering en is het noodzakelijk daarvoor alleen gekwalificeerd personeel in te zetten. Ook staat of valt het werk met het kunnen beschikken over geschikte accommodatie. Het verwerven en beheren daarvan behoort tot de middelen om het doel van de stichting te bereiken.

De welzijnsstichting biedt de overheid een effectieve en efficiënte mogelijkheid nieuwe diensten en initiatieven onder te brengen bij een in de gehele gemeente werkzame organisatie. Dit is voornamelijk ook van belang omdat de gemeente, in het kader van de WMO, nieuwe taken en bevoegdheden heeft gekregen op het gebied van welzijn, zorg en dienstverlening aan kwetsbare groepen binnen de samenleving.
Welnúh heeft vestigingen in Doorn, Driebergen, Amerongen, Maarn en Leersum.